2021/836/OR

2021/836/OR

Kasa Dla Szkolnego Asa

2021-04-20

Fundacja Lepsza Szkoła


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2021-05-29 Do: Permanentna
Polska
Zbiórka do puszek i skarbon
2
Celem zbiórki jest pozyskanie funduszy umożliwiających sfinansowanie stypendiów dla utalentowanych dzieci i młodzieży.
Cel w sferze zadań:
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska