2019/3048/OR

2019/3048/OR

Kierowcy Dzieciom

2019-06-17

Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą słuchu "Decybelek"


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2019-07-06 Do: 2019-07-07
Polska, Grajewo - podczas Truck Show Grajewo
Zbiórka do skarbonek i puszek, licytacje
5
Celem Zbiórki Publicznej jest zebranie środków na: - prowadzenie zajęć terapeutycznych dzieci z wadą słuchu z terenu województwa podlaskiego organizowane przez Stowarzyszenie Decybelek. - dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych dla dzieci z wadą słuchu z całej Polski. - organizację wyjazdu integracyjnego dzieci z wadą słuchu, ich rodzin oraz przyjaciół aktywnie wspierających akcje Decybelka.
Cel w sferze zadań:
działalności charytatywnej
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowaniaDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska