2024/212/OR

2024/212/OR

Magia muzyki dla ukraińskich dzieci

2024-01-04

Fundacja Widowisk Masowych


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2024-01-08 Do: 2024-12-31
POLSKA
Zbiórka do puszek
10
Zbiórka na pomoc dla ukraińskich dzieci (zakup dla nich niezbędnych sprzętów dla nauki), które zostały poszkodowane z powodu ataku Rosji na Ukrainę (w szczególności, dzieci ukraińskich żołnierzy).
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz rodziny macierzyństwa rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka
pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Fundacja planuje zakupić ze zbiórki laptopy, tablety oraz inne sprzętu dla dzieci z Ukrainy oraz przekazać partnerskiej organizacji w Ukrainie, która jest w bezpośrednim kontakcie z rodzinami i zajmie się przekazanie ww. sprzętu.
Uwagi do zbiórki:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska