2016/2813/OR

2016/2813/OR

NA POMOC ZWIERZĘTOM BEZDOMNYM, NIECHCIANYM, CHORYM, PORZUCONYM, KRZYWDZONYM

2016-08-10

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT "OSWOJENI"


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-08-10 Do: Permanentna
POLSKA
ZBIÓRKA DO PUSZEK, SKARBON; ZBIÓRKA DARÓW RZECZOWYCH
5
ZEBRANE PIENIĄDZE ORAZ DARY RZECZOWE ZOSTANĄ PRZEZNACZONE NA LECZENIE, UTRZYMANIE, PRZYGOTOWANIE DO ADOPCJI ZWIERZĄT ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD OPIEKĄ STOWARZYSZENIA ORAZ NA DOKARMIANIE KOTÓW WOLNOŻYJĄCYCH. ZBIÓRKA PIENIĘDZY BĘDZIE PROWADZONA DO PUSZEK, SKARBON UMIESZCZONYCH W SKLEPACH, PUNKTACH USŁUGOWYCH ORAZ INNYCH BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE USTNEGO LUB PISEMNEGO POROZUMIENIA ZAWARTEGO Z WŁAŚCICIELAMI LIB UŻYTKOWNIKAMI TYCH OBIEKTÓW. ZBIÓRKA DARÓW RZECZOWYCH BĘDZIE PROWADZONA W SKLEPACH, PUNKTACH USŁUGOWYCH ORAZ INNYCH BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE USTNEGO LUB PISEMNEGO POROZUMIENIA ZAWARTEGO Z WŁAŚCICIELAMI LUB UŻYTKOWNIKAMI TYCH OBIEKTÓW.
Cel w sferze zadań:
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska