2021/1188/OR

2021/1188/OR

Na koty w potrzebie 2021

2021-06-09

Fundacja Przygarnij Kota


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2021-06-14 Do: 2021-12-31
Wrocław
zbiórka do puszek oraz zbiórka darów rzeczowych (karmy, żwirku, środków czystości, kocy, ręczników)
2
Zebranie datków pieniężnych oraz darów rzeczowych (głównie: karmy i żwirku). Darowizny pieniężne zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów weterynaryjnych, zakupu karmy i żwirku dla kotów będących pod opieką Fundacji.
Cel w sferze zadań:
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczegoDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska