2022/90/OR

2022/90/OR

Na koty w potrzebie 2022

2022-01-01

Fundacja Przygarnij Kota


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2022-01-04 Do: 2022-12-31
Województwo Dolnośląskie
Zbiórka do puszek
2
Darowizny pieniężne zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów weterynaryjnych, zakupu karmy i żwirku dla kotów będących pod opieką Fundacji.
Cel w sferze zadań:
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczegoDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska