2021/159/OR

2021/159/OR

Na utrzymanie Domu Antoniego - punktu poradnictwa prawnego, psychologicznego i zawodowego dla osób w trudnej sytuacji, by zapobiegać bezdomności

2021-01-20

FUNDACJA GODNIE ŻYĆ


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2021-01-29 Do: 2021-01-30
Polska/województwo mazowieckie/m.st. Warszawa/teren Centrum Praskie KONESER
Zbiórka do puszek
10
Celem zbiórki jest pozyskanie środków finansowych na utrzymanie Domu Antoniego - punktu poradnictwa prawnego, psychologicznego i zawodowego dla osób w trudnej sytuacji, by zapobiegać bezdomności. Dom Antoniego powstał na warszawskiej Pradze Północ. Jest miejscem, w którym w/w porady specjalistyczne mogą uzyskać osoby, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji, przez co grozi im bezdomność oraz wykluczenie społeczne i zawodowe, co pomoże im wyjść z sytuacji kryzysowej, załatwić wiele spraw, co umożliwi im powrót do społeczeństwa, podjęcie pracy. Działalność poradnicza Domu Antoniego jest pierwszą częścią projektu społecznego na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej prowadzonego od 2020 r. przez Fundację Godnie Żyć pod nazwą Dom Pomocy Pierwszego Miesiąca dla osób w trudnej sytuacji życiowej, by zapobiegać ich bezdomności.
Cel w sferze zadań:
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Zbiórka prowadzona w czasie uroczystego przecinania wstęgi podczas oficjalnego otwarcia Domu Antoniego - punktu poradnictwa prawnego, psychologicznego i zawodowego dla osób w trudnej sytuacji, by zapobiegać bezdomności.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska