2022/594/KS

2022/594/KS

OBA OCZKA WERCI

2022-02-23

KOMITET SPOŁECZNY OBA OCZKA WERCI


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2022-02-26 Do: 2022-12-31
POLSKA
ZBIÓRKA DO PUSZEK
50
ZBIÓRKA NA LECZENIE I REHABILITACJE WERONIKI W USA, KTÓRA MA SIATKÓWCZAKA -NOWOTWÓR ZŁOSLIWY OBU OCZU. ZBIÓRKA NA DOJAZDY NA LECZENIE.
Cel w sferze zadań:
ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska