2019/1583/OR

2019/1583/OR

OBCHODY 60-LECIA

2019-03-27

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŁODZI


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2019-04-01 Do: 2019-12-31
ŁÓDŹ
ZBIÓRKA DO PUSZEK
5
ZGROMADZENIE ŚRODKÓW NA ORGANIZACJĘ OBCHODÓW 60-LECIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŁODZI ORAZ JUBILEUSZOWEGO, 25 PRZEGLĄDU PIOSENKI O ŁODZI ''ŁÓDZKIE SKRZYDŁA'' ORAZ WYDAWNICTWA JUBILEUSZOWE
Cel w sferze zadań:
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
turystyki i krajoznawstwa
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska