2016/2816/OR

2016/2816/OR

ODZYSKAJMY NASZĄ HISTORIĘ

2016-08-10

FUNDACJA ODZYSKAJMY NASZĄ HISTORIĘ


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-08-12 Do: Permanentna
POLSKA
ZBIÓRKA DO PUSZEK
12
KULTYWOWANIE PAMIĘCI O BOHATERACH NARODOWYCH CIERPIĄCYCH LUB PODLEGŁYCH W WALCE O NASZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ Z NIEMIECKIM ORAZ SOWIECKIM OKUPANTEM POPRZEZ: 1) ORGANIZOWANIE KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW, WYKŁADÓW, KONFERENCJI ORAZ DEBAT PUBLICZNYCH; 2) OPRACOWYWANIE I REALIZACJE PROGRAMÓW SŁUŻĄCYCH KRZEWIENIU W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH WIEDZY NA TEMAT HISTORII POLSKI; 3) WYDAWANIE KSIĄŻEK CZASOPISM ULOTEK, REALIZACJA FILMÓW, SŁUCHOWISK; 4) ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWYCH ZWIĄZANYCH Z PODZIEMIEM NIEPODLEGŁOŚCIOWYM; 5) BUDOWĘ I REMONT NAGROBKÓW, POMNIKÓW I TABLIC PAMIĄTKOWYCH
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanychDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska