2015/2569/OR

2015/2569/OR

Obozy integracyjno-patriotyczne dla młodzieży polskiej z terenów wschodnich Pierwszej Rzeczpospolitej

2015-06-18

Fundacja "OKO"


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-06-27 Do: 2015-10-03
Zakopane i powiat tatrzański
zbiórka do puszek
60
Organizacja w Zakopanem obozów integracyjno-patriotycznych dla młodzieży polskiej z terenów wschodnich Pierwszej Rzeczpospolitej
Cel w sferze zadań:
promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomocy Polonii i Polakom za granicą
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji
wypoczynku dzieci i młodzieży
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości
działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowejDodatkowe informacje o zbiórce:
Zbiórka przeprowadzona siłami wolontariuszy współpracujących z Fundacją "OKO"
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska