2016/982/KS

2016/982/KS

Obywatelski Monitoring Pyłu w gminie Nowy Tomyśl

2016-03-09

Obywatelski Monitoring Pyłu w gminie Nowy Tomyśl


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-04-04 Do: 2017-03-31
Polska
zbiórka do puszek
5
Zebranie funduszy na ekologiczną akcję uświadamiającą zagrożenie wynikające z wysokiego poziomu pyłu zawieszonego poprzez: akcję ulotkową, plakatową, spotkania oraz budowę mierników zapylenia PM10, PM2.5 na terenie gminy Nowy Tomyśl
Cel w sferze zadań:
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
ochrony i promocji zdrowiaDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska