2021/1086/OR

2021/1086/OR

Odbudowa domu po pożarze w Garlicy Murowanej

2021-05-26

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ZIELONKI


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2021-05-27 Do: 2022-05-26
Polska, województwo małopolskie, gmIna Zielonki
kwesta dobrowolnych datków do puszek
3
Pomoc pogorzelcom na odbudowę domu w Garlicy Murowanej poprzez dofinansowanie remontu domu
Cel w sferze zadań:
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska