2014/526/OR

2014/526/OR

Operacja, leczenie i rehabilitacja Marcela

2014-09-08

Fundacja Pomocy Społecznej "Chodźmy Razem"


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2014-09-20 Do: 2014-12-31
Polska
Zbiórki do puszek
10
Zebrane środki wykorzystane zostaną na sfinansowanie kosztów przejazdu, pobytu i leczenia Marcela związanych z przeprowadzeniem operacji serca metodą Fontana. Środki zostaną wykorzystane w Niemczech, w miejscowości Munster, gdzie zaplanowano wykonanie operacji (koszty operacji, leczenia i pobytu) oraz w Polsce (koszty przejazdu na operację, leczenia i rehabilitacji).
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowia
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska