2016/2692/OR

2016/2692/OR

PAKA DLA UCZNIAKA - VI EDYCJA

2016-07-22

STOWARZYSZENIE INICJATYW OBYWATELSKICH EZG


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-08-01 Do: 2016-09-30
ZGIERZ
ZBIÓRKA DARÓW RZECZOWYCH - ARTYKUŁY I PRZYBORY SZKOLNE
10
ZBIÓRKA ARTYKUŁÓW I PRZYBORÓW SZKOLNYCH DLA POTRZEBUJĄCYCH RODZIN, UCZNIÓW I UCZENNIC ZGIERSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ PLACÓWEK WYCHOWAWCZYCH. SZCZEGÓLNYM WSPARCIEM W FORMIE WYPRAWEK SZKOLNYCH ZOSTANĄ OBJĘTE RODZINY NIEPEŁNE ORAZ RODZINY, KTÓRE NIE OTRZYMUJĄ POMOCY Z INNYCH ŹRÓDEŁ (NP. MOPS).
Cel w sferze zadań:
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska