2018/3337/OR

2018/3337/OR

PAKA DLA UCZNIAKA - VIII EDYCJA

2018-08-02

STOWARZYSZENIE EZG


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2018-08-10 Do: 2018-09-30
POWIAT ZGIERSKI
ZBIÓRKA DARÓW RZECZOWYCH
10
ZBIÓRKA DARÓW RZECZOWYCH - ARTYKUŁY I PRZYBORY SZKOLNE,DLA RODZINNEGO DOMU DZIECKA W ZGIERZU. ART. KUCHENNE I HIGIENICZNE, ZABAWKI, SPRZĘT SPORTOWY DLA ŚWIETLIC OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I ŚRODOWISKOWYCH W ZGIERZU.
Cel w sferze zadań:
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska