2020/2158/OR

2020/2158/OR

PAKA DLA UCZNIAKA - X EDYCJA

2020-08-20

STOWARZYSZENIE EZG


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2020-08-26 Do: 2020-11-30
ZGIERZ
ZBIÓRKA DO PUSZEK ORAZ ZBIÓRKA DARÓW RZECZOWYCH: ARTYKUŁÓW i PRZYBORÓW SZKOLNYCH, GIER I ZABAWEK ORAZ ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH I 10KUCHENNYCH, SPRZĘTU SPORTOWEGO
10
ZBIÓRKA ARTYKUŁÓW I PRZYBORÓW SZKOLNYCH, GIER I ZABAWEK, ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH I KUCHENNYCH, SPRZĘTU SPORTOWEGO DLA ŚWIETLIC OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I ŚRODOWISKOWYCH W ZGIERZU
Cel w sferze zadań:
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska