2018/352/OR

2018/352/OR

PIÓRNIKI DLA AFRYKI (EDYCJA III)

2018-01-16

FUNDACJA DZIECI AFRYKI


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2018-02-01 Do: 2018-10-31
ZBIÓRKA OGÓLNOPOLSKA, PROMOWANA NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ FANPAGE FB FUNDACJI
ZBIÓRKA DARÓW - PIÓRNIKÓW Z WYPOSAŻENIEM
5
ZAOPATRZENIE UCZNIÓW SZKÓŁ AFRYKAŃSKICH W PIÓRNIKI Z WYPOSAŻENIEM
Cel w sferze zadań:
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska