2023/3896/OR

2023/3896/OR

PIÓRNIKI DO AFRYKI (edycja V)

2023-09-07

Fundacja Dzieci Afryki


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2023-09-11 Do: 2024-05-17
Polska
zbiórka piórników wyposażonych w przybory szkolne
4
Zebranie piórników wyposażonych w przybory szkolne i przekazanie ich ubogim uczniom w krajach afrykańskich
Cel w sferze zadań:
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowaniaDodatkowe informacje o zbiórce:
magazyn zbiórki: siedziba fundacji
Uwagi do zbiórki:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska