2022/3840/OR

2022/3840/OR

PIÓRNIKI DO AFRYKI /edycja IV/

2022-09-05

Fundacja Dzieci Afryki


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2022-09-12 Do: 2023-02-28
Polska
Zbiórka darów rzeczowych.
8
Pozyskanie piórników wyposażonych w przybory szkolne i przekazanie ich uczniom w krajach afrykańskich.
Cel w sferze zadań:
działalności charytatywnej
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Magazyn zbiórki darów rzeczowych: siedziba fundacji.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska