2016/2910/OR

2016/2910/OR

PIKNIK WRAK ATAK

2016-08-18

Stowarzyszenie Przyszłość Dziecka. Inicjatywa wspierania dzieci z domów dziecka Ziemi Lubelskiej


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-08-22 Do: 2016-09-04
LUBLIN
ZBIÓRKA DO PUSZEK ORAZ ZBIÓRKA DARÓW RZECZOWYCH - ART. PAPIERNICZYCH I SZKOLNYCH
6
ZBIÓRKA WYPRAWKI SZKOLNEJ ORAZ ZAKUP ART. SPORTOWYCH DLA WYCHOWANKÓW Z PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH RODZINKA I-VI W LUBLINIE UL. POGODNA 31.
Cel w sferze zadań:
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska