2022/482/OR

2022/482/OR

PODZIEL SIĘ OKULARAMI

2022-02-08

FUNDACJA ZIKO DLA ZDROWIA


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2022-02-11 Do: 2022-12-31
W SALONACH ZIKO OPTYK NA TERENIE WOJ. MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE (UL. GRAŻYNY 4, UL. BESKIDZKA 30, UL. CZERWONE MAKI 33) ORAZ NA TERENIE WOJ. ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH (UL. 3 MAJA 7)
ZBIÓRKA DO SPECJALNIE OZNACZONYCH POJEMNIKÓW, NA POJEMNIKACH BĘDĄ ZNAJDOWAŁY SIĘ INFORMACJE O ZASADACH PROWADZENIA ZBIÓRKI I ZBIERANYCH OKULARACH
5
POZYSKANIE OKULARÓW KOREKCYJNYCH I SŁONECZNYCH, KTÓRE NASTĘPNIE (PO ODPOWIEDNIM OCZYSZCZENIU, NAPRAWIE I KONSERWACJI) BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO ORGANIZACJI POMOCOWYCH, WSPIERAJĄCYCH OSOBY Z WADAMI WZROKU
Cel w sferze zadań:
działalności charytatywnej
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniach
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska