2023/782/OR

2023/782/OR

PODZIEL SIĘ OKULARAMI

2023-02-13

FUNDACJA ZIKO DLA ZDROWIA


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2023-03-01 Do: 2023-12-31
POLSKA - SALONY OPTYCZNE ZIKO OPTYK
ZBIÓRKA DO POJEMNIKÓW KWESTARSKICH, WYSTAWIONYCH W SALONACH ZIKO OPTYK
5
POZYSKANIE OKULARÓW KOREKCYJNYCH, SŁONECZNYCH I SOCZEWEK KTÓRE NASTĘPNIE (PO ODPOWIEDNIM OCZYSZCZENIU, NAPRAWIE I KONSERWACJI) BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO ORGANIZACJI POMOCOWEJ, WSPIERAJĄCEJ OSOBY Z WADAMI WZROKU, TJ. FUNDACJI REDEMPTORIS MISSIO W POZNANIU (Przekazanie okularów odbywa się na podstawie protokołu, który podpisywany jest przez obie strony. Protokoły przechowujemy w dokumentach Fundacji, są do wglądu).
Cel w sferze zadań:
działalności charytatywnej
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniach
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska