2021/12/OR

2021/12/OR

PODZIEL SIĘ OKULARAMI

2020-12-09

FUNDACJA ZIKO DLA ZDROWIA


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2021-01-01 Do: 2021-12-31
KRAKÓW UL. CZERWONE MAKI 33, GRAŻYNY 4, KAMIEŃSKIEGO 51; KATOWICE: UL. 3-GO MAJA 7
ZBIÓRKA OKULARÓW I SOCZEWEK DO SKARBON W CZTERECH LOKALIZACJACH W KAŻDEJ PO JEDNEJ SKARBONIE
5
POZYSKANIE OKULARÓW KOREKCYJNYCH I SOCZEWEK, KTÓRE PO OCZYSCZENIU O KONSERWACJI ZOSTANĄ NASTĘPNIE PRZEKAZANE DO ORGANIZACJI I INSTYTUCJI POMOCOWYCH, WSPIERAJĄCYCH OSOBY Z WADAMI WZROKU
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniach
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska