2015/3156/OR

2015/3156/OR

POMÓŻMY NIEPEŁNOSPRAWNYM I POTRZEBUJĄCYM

2015-08-19

FUNDACJA DAJ MI SKRZYDŁA


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-08-20 Do: Permanentna
POLSKA
Zbiórka do puszek, skarbon ORAZ DARÓW RZECZOWYCH - UBRANIA, PIELUCHY, MASKOTKI, PAMPERSY.
100
Środki zostaną przeznaczone na leczenie, rehabilitację, opiekę, sport i wypoczynek dla osób niepełnosprawnych i potrzebujących.
Cel w sferze zadań:
wypoczynku dzieci i młodzieży
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniachDodatkowe informacje o zbiórce:
-
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska