2016/352/KS

2016/352/KS

GRAMY Z SERCEM DLA DAWIDKA I BARTKA

2016-01-26

KOMITET SPOŁECZNY STOWARZYSZENIA PRZYJAZNE MIASTO


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-02-01 Do: 2016-10-31
Powiat Zgierski
Zbiórka do puszek
15
Pomoc medyczna i rehabilitacja dla 2-letniego głowianina Dawidka oraz 8-letniego Bartka.
Cel w sferze zadań:
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska