2020/1552/OR

2020/1552/OR

POMOC DLA SZPITALA I SŁUŻB RATOWNICZYCH POWIATU STRZYŻOWSKIEGO W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

2020-05-02

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2020-05-05 Do: 2020-05-10
Polska/Podkarpacie/Strzyżowski/Frysztak
Zbiórka wody, środków żywności, środków czystości, materiałów antybakteryjnych przez Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylu oraz pracowników GOSiR we Frysztaku na terenie GOSiR Frysztak ul. Sportowa 30
10
Wsparcie działań Szpitala w Strzyżowie i Służb Ratunkowych z powiatu Strzyżowskiego w związku z koronawirusem
Cel w sferze zadań:
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska