2019/1920/KS

2019/1920/KS

POMOC DLA TOMKA

2019-04-15

KOMITET SPOŁECZNY MYŚLIWI WKŁ NR 134 "PRZYSZŁOŚĆ W SOCHACZEWIE


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2019-04-20 Do: 2019-06-01
SOCHACZEW
ZBIÓRKA DO PUSZEK
10
ZBIÓRKA NA POMOC POSZKODOWANEJ RODZINIE NASZEGO KOLEGI TOMASZA-MYŚLIWEGO - NA ZAKUP MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO REMONTU PIĘTRA DOMU, KTÓRE ULEGŁO SPALENIU
Cel w sferze zadań:
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
CAŁÓŚĆ ZEBRANYCH ŚRODKÓW ZOSTANIE PRZEKAZANA NA RZECZ POMOCY DLA TOMASZA.
Uwagi do zbiórki:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska