2014/578/KS

2014/578/KS

POMOC HUMANITARNA DLA MIESZKAŃCÓW REGIONU ŁUGAŃSKIEGO NA UKRAINIE

2014-09-11

POMOC HUMANITARNA DLA MIESZKAŃCÓW REGIONU ŁUGAŃSKIEGO NA UKRAINIE


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2014-09-12 Do: 2014-09-20
obszar Rzeczpospolitej Polskiej
Zbiórka darów rzeczowych
100
Celem zbiórki publicznej jest pomoc rzeczowa dla osób mieszkających na terenie Ukrainy (rejon Ługański), którzy ucierpieli z powodu trwających tam działań wojennych i którzy zostali pozbawieni niezbędnych środków, takich jak ciepła odzież, koce, żywność z długim terminem ważności, środki czystości, zapewniających im przeżycie.
Cel w sferze zadań:
pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicąDodatkowe informacje o zbiórce:
Transport darów z Ostrowa Wlkp zapewnia Fundacja Golden Tulip, ul. Żmigrodzka 247, Wrocław.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska