2016/3131/OR

2016/3131/OR

POMOC MATERIALNA, FINANSOWA DZIECIOM Z OGRANICZENIAMI FIZYCZNYMI W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ

2016-09-07

FUNDACJA "RĘKA WIELKIEJ POMOCY"


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-09-07 Do: Permanentna
POLSKA
zbiórka do puszek, skarbon
100
CELOWA POMOC CHARYTATYWNA UKIERUNKOWANA NA DZIECI Z RODZIN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ
Cel w sferze zadań:
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
wypoczynku dzieci i młodzieży
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska