2019/634/OR

2019/634/OR

POMOC MOTYLKOM

2019-02-05

FUNDACJA EB POLSKA


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2019-02-15 Do: 2019-12-31
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
ZBIÓRKA DO PUSZEK
5
POMOC CHORYM NA PĘCHERZOWE ODDZIELENIE SIĘ NASKÓRKA (EB) I ICH RODZICÓW - POKRYCIE KOSZTÓW BADAŃ, KONSULTACJI I LECZENIA: ZAKUP OPATRUNKÓW, LEKÓW I SPRZĘTU MEDYCZNEGO. ORGANIZACJA WARSZTATÓW I SZKOLEŃ Z ZAKRESU LECZENIA, OPATRYWANIA RAN, ŻYWIENIA, REHABILITACJI DLA CHORYCH, ICH RODZIN ORAZ ŚRODOWISKA MEDYCZNEGO
Cel w sferze zadań:
ochrony i promocji zdrowia
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska