2016/1102/KS

2016/1102/KS

PUK PUK TYMONKU ! KTO TAM ? SIATKÓWCZAK !

2016-03-21

KOMITET RATOWANIA OCZKA TYMONKA


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-03-23 Do: 2016-09-21
Polska
Zbiórka do puszek
100
LECZENIE TYMONA PALCZARSKIEGO ORAZ KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE.
Cel w sferze zadań:
ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska