2021/2015/OR

2021/2015/OR

Paka dla Uczniaka - XI edycja

2021-08-20

STOWARZYSZENIE EZG


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2021-08-27 Do: 2021-12-31
Powiat zgierski
Zbiórka do puszek, zbiórka darów rzeczowych
10
Zbiórka środków pieniężnych oraz darów rzeczowych w celu wsparcia: - realizacji inicjatyw społecznych podejmowanych przez zgierską młodzież (w tym konkursy i turnieje, debaty, szkolenia, happeningi itp. - ); - organizacji wolontariatu młodzieżowego (w tym bezpłatne korepetycje, warsztaty w domach dziecka, współpraca z organizacjami seniorskimi, akcje charytatywne, itp.); - rozwoju utalentowanej młodzieży (w tym warsztaty edukacyjne i artystyczne, zbiórka/zakup instrumentów i sprzętu muzycznego, sportowego lub naukowego, itp.); - działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych i środowiskowych (artykuły szkolne, biurowe, itp.).
Cel w sferze zadań:
działalności charytatywnej
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
promocji i organizacji wolontariatu
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegoDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska