2022/2330/KS

2022/2330/KS

Pomóżmy Waldkowi

2022-05-10

Komitet Społeczny Pomóżmy Waldkowi


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2022-05-21 Do: Permanentna
Woj. podkarpackie
zbiórka do puszek
100
Zbiórki z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację Waldemara, który jest po zatrzymaniu akcji serca i ma niedotlenienie mózgu. Brak z nim kontaktu.
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnychDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska