2015/1882/OR

2015/1882/OR

Pomagamy 11-letniej dziewczynce ze Straszyna

2015-05-12

Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-05-23 Do: 2015-12-31
powiat Gdański
zbiórka do puszek
40
Wsparcie finansowe przeznaczone na leczenie i rehabilitację 11-letniej dziewczynki ze Straszyna w powiecie Gdańskim, chorej na nowotwór kości, pochodzącej z ubogiej rodziny
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz rodziny macierzyństwa rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Początek zbiórki nastąpi w dniu III Pomorskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Festynu Rodzinnego 23 maja 2015 r, w Cieplewie w gminie Pruszcz Gdański, którego celami są: 1. promocja utalentowanych dzieci wokalnie i muzycznie, 2. promocja utalentowanych dzieci plastycznie, 3. propagowanie idei empatii społecznej, 4. propagowanie wspólnej rodzinnej zabawy i integracji społeczności lokalnych, 5. zbiórka publiczna na rzecz wsparcia dziecka w potrzebującego wsparcia. Festiwal i Festyn odbywają się pod hasłem "Dzieci Dzieciom". Zbiórka będzie trwała do końca roku 2015.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska