2014/1291/OR

2014/1291/OR

Pomagamy zwierzętom

2014-10-30

Fundacja Szanowny Pan Kot


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2014-11-03 Do: Permanentna
Polska
zbiórka do puszek stacjonarnych oraz kwestarskich, zbiórka darów rzeczowych
10
Sfinansowanie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji zwierząt / Utrzymywanie zwierząt poprzez zakup karmy, żwirku i akcesoriów / Prowadzenie akcji adopcyjnej zwierząt / Sterylizację psów i kotów / Socjalizację i terapię behawioralną zwierząt / Prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu zmniejszenie skali bezdomności zwierząt i skłonienie do ich humanitarnego traktowania / Transport zwierząt do lecznicy oraz domów tymczasowych i stałych / Zakup akcesoriów potrzebnych do łapania i przechowywania zwierząt / Zakup leków, środków higienicznych oraz przeciwpasożytniczych / Zakup materiałów na domki dla kotów wolnożyjących
Cel w sferze zadań:
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczegoDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska