2015/226/OR

2015/226/OR

Pomoc Julce

2015-01-19

Fundacja Pomocy Społecznej "Chodźmy Razem"


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-01-23 Do: 2015-12-31
ogólnopolska
zbiórka do puszek
20
Sfinansowanie operacji, leczenia oraz rehabilitacji Julki
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska