2015/613/OR

2015/613/OR

Pomoc Osobom Niepełnosprawnym w dążeniu do samodzielności oraz aktywnego trybu życia.

2015-02-18

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Ratownik Górniczy"


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-03-01 Do: 2015-12-31
Polska
Zbiórki dobrowolnych datków pieniężnych do zaplombowanych puszek kwestarskich, Zbiórki dobrowolnych datków pieniężnych do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczonych w obiektach za zgodą ich właścicieli.
90
Zbiórka na wsparcie podopiecznych Fundacji przy zakupie sprzętu rehabilitacyjno - ortopedycznego,medycznego oraz dofinansowanie leczenia i rehabilitacji ON. Promowanie aktywnego trybu życia i dyscyplin sportowych poprzez aktywne spędzanie czasu, cele statutowe Fundacji.
Cel w sferze zadań:
promocji i organizacji wolontariatu
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska