2014/889/OR

2014/889/OR

Pomoc Osobom Niepełnosprawnym w dążeniu do samodzielności oraz aktywnego trybu życia.

2014-10-07

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Ratownik Górniczy"


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2014-10-17 Do: 2014-12-31
Polska
Zbiórki dobrowolnych datków pieniężnych do zaplombowanych puszek kwestarskich, Zbiórki dobrowolnych datków pieniężnych do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczonych w obiektach za zgodą ich właścicieli.
60
Zbiórka na wsparcie podopiecznych Fundacji przy zakupie sprzętu rehabilitacyjno - ortopedycznego,medycznego oraz dofinansowanie leczenia i rehabilitacji ON. Promowanie aktywnego trybu życia i dyscyplin sportowych.
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnychDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska