2021/3215/KS

2021/3215/KS

Pomoc dla Dmytro

2021-11-13

Pomoc dla Dmytro


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2021-11-17 Do: 2022-09-30
Polska
Kwesty, zbiórki do puszek, do skarbon
100
Zbieranie środków finansowych na leczenie, rehabilitację, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla Dmytro, chłopca chorego na SMA typu 1 (rdzeniowy zanik mięśni).
Cel w sferze zadań:
działalności charytatywnej
działalności na rzecz osób niepełnosprawnychDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska