2018/958/OR

2018/958/OR

Pomoc poszkodowanym funkcjonariuszom w akcji

2018-02-22

Fundacja Mała Straż


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2018-03-01 Do: 2018-11-30
Polska
Zbiórka do puszek
50
Zbiórka dotyczy pomocy dla dwóch funkcjonariuszy mundurowych na leczenie i rehabilitację, strażaka Arka oraz policjanta Marcina, którzy bardzo ucierpieli podczas akcji, która miała miejsce w Łodzi 15 grudnia 2017 roku. Fundacja Mała Straż, zgodnie ze swoim statutem objęła od razu pomocą strażaka, natomiast od miesiąca marca 2018 wspólnie z innymi organizacjami rozpoczynamy pomoc finansową dla obu panów. W ramach poniżej opisanego projektu, będą się odbywały koncerty i tematyczne eventy ze zbiórką pieniędzy do puszek dla obu poszkodowanych,które rozpoczną się od marca. Ogólnopolski projekt "Mundur na rowerze 2018" to akcja, którą organizują funkcjonariusze mundurowi z całej Polski, ceniący swoją aktywność fizyczną, jadąc na rowerach trasą przez Polskę zbierają pieniądze na leczenie i rehabilitację na poszkodowanych w akcji kolegów. Start jest w Białymstoku 14.05.2018, finał w Łodzi 30.06.2018, którą prowadzi Fundacja Mała Straż. .
Cel w sferze zadań:
porządku i bezpieczeństwa publicznego
ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniach
promocji i organizacji wolontariatu
pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą
ratownictwa i ochrony ludnościDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska