2017/4929/OR

2017/4929/OR

Pomoc potrzebującym dzieciom po pożarach

2017-11-10

Fundacja Mała Straż


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2017-11-15 Do: 2018-02-28
województwo łódzkie
Zbiórka przeprowadzona będzie przez kwestowanie wolontariuszy do puszek.
20
Zbiórka będzie prowadzona na rzecz dzieci i ich rodzin, które ucierpiały w pożarach poprzez pokrycie kosztów zakupu: art. chemicznych, spożywczych (pierwszej potrzeby), wyposażenia domów (art. gospodarstwa domowego), art. budowlanych oraz dofinansowanie wypoczynku zimowego
Cel w sferze zadań:
porządku i bezpieczeństwa publicznego
wypoczynku dzieci i młodzieży
ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnej
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniach
promocji i organizacji wolontariatu
pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą
ratownictwa i ochrony ludnościDodatkowe informacje o zbiórce:
Zebrane środki finansowe będą przeznaczone na: - pomoc finansową pogorzelcom, - zakup konkretnych artykułów wskazanych przez pogorzelców - dofinansowanie do wypoczynku zimowego dzieci w 2018 tych dzieci.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska