2019/5994/OR

2019/5994/OR

Pomoc rodzinie w trudnej sytuacji życiowej.

2019-12-06

Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy Remedium


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2019-12-12 Do: 2019-12-18
Mrągowo, Przedszkole "Stokrotka"
zbiórka do puszek
4
Zgromadzenie środków finansowych na zakup odkurzacza oraz odzieży i obuwa dla rodziny, w tym 3 dzieci.
Cel w sferze zadań:
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska