2015/1900/OR

2015/1900/OR

Pomoc się liczy

2015-05-11

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-05-30 Do: 2016-05-30
Polska
Zbiórka do skarbon
25
Celem zbiórki jest refundacja wydatków okołomedycznych (związanych z leczeniem i rehabilitacją, w tym zaleconymi dietami) zdeklarowanych podopiecznych Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom - OPP. Lista potencjalnych beneficjentów (podopiecznych Fundacji), na których będą wydawane zgromadzone środki znajduje się na stronie Fundacji. Sa to osoby o zweryfikowanych potrzebach w zakresie ww. wydatków.
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowiaDodatkowe informacje o zbiórce:
Uwagi do zbiórki:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska