2021/677/OR

2021/677/OR

Pomoc zwierzętom pod opieką Fundacji All For Animals w schroniskach w całej Polsce

2021-03-20

All For Animals. Fundacja Marcina Szymańskiego


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2021-05-01 Do: Permanentna
Cała Polska
zbiórka do skarbonek Fundacji oklejonych etykietami, zamykanych na mechanizm z zamkiem, na klucz
2
Bezpośrednia pomoc zwierzętom pod opieką Fundacji znajdujących się w schroniskach w całej Polsce. Zbiórka dedykowana wyłącznie zwierzętom będącym pod opieką Fundacji, a znajdujących się w boksach, w schroniskach w całej Polsce. Na dzień dzisiejszy Fundacja ma ich kilkoro. Środki zostaną przeznaczone na wyżywienie, opiekę weterynaryjną, opiekę higieniczną, poprawienie warunków bytowych, w tym zabawki, smycze, obroże, miski, etc.
Cel w sferze zadań:
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
Zbiórka dedykowana wyłącznie zwierzętom będącym pod opieką Fundacji, a znajdujących się w boksach w schroniskach w całej Polsce. Na dzień dzisiejszy Fundacja ma ich kilkoro. Środki zostaną przeznaczone na wyżywienie, opiekę weterynaryjną, opiekę higieniczną, poprawienie warunków bytowych, w tym zabawki.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska