2021/3844/KS

2021/3844/KS

RAZEM DLA MARCELKA

2021-12-12

"RAZEM DLA MARCELKA"


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2021-12-20 Do: 2025-01-31
MAŁOPOLSKA
zbiórka do puszek, skarbon
20
ZBIÓRKA ŚRODKÓW NA REHABILITACJE, NIEZBEDNY SPRZĘT, LECZENIE MARCELA, POLEPSZENIE JAKOŚCI ŻYCIA ORAZ BIEŻĄCE POTRZEBY ZWIAZANE Z FUNKCJONOWANIEM MARCELKA
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
Marcel jest chłopcem chorym na bardzo rzadką chorobą genetyczną - Miopatia miotobularną (w Polsce jest około 10 dzieci z taką wadą genetyczną) oraz choroby współistniejące. Wymaga stałej inwazyjnej wentylacji mechanicznej w warunkach domowych, żywienia przez gastrostomię, a co za tym idzie, musi być pod stałą opieką jednego z rodziców. Ze względu na chorobę podstawową tj. miopatię miotobularną ma upośledzone działanie wszystkich mięśni organizmu od tych odpowiedzialnych za oddychanie do tych zapewniających podstawowe ruchy. Niezbędna jest żmudna codzienna rehabilitacja na wielu polach tj. rehabilitacja oddechowa, ogólnorozwojowa, neurologopeda, stymulacje różnego rodzaju. Ze względu na chorobę i ograniczenia jakie niesie ze sobą, trzeba stworzyć Marcelowi jak najlepsze warunki poznania świata i uczestniczenia w życiu publicznych pokonując różnego rodzaju bariery.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska