2016/188/KS

2016/188/KS

RAZEM DLA SŁUP

2016-01-11

KOMITET SPOŁECZNY RAZEM DLA SŁUP


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-01-20 Do: 2016-12-31
Powiat Olsztyński
Zbiórka do puszek, skarbon
10
Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenów sołeckich w Słupach oraz działanie na rzecz integracji mieszkańców.
Cel w sferze zadań:
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznymDodatkowe informacje o zbiórce:
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska