2017/2474/OR

2017/2474/OR

RAZEM DLA WERONIKI

2017-05-24

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W NIEDRZWICY DUŻEJ


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2017-06-04 Do: 2017-10-31
GMINA NIEDRZWICA DUŻA
ZBIÓRKA DO PUSZEK
10
ZBIÓRKA NA DALSZE LECZENIE I REHABILITACJĘ WERONIKI.
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska