2015/1016/OR

2015/1016/OR

SŁOŃCE W KAŻDYM OKNIE

2015-03-16

FUNDACJA BURSZTYNOWYM SZLAKIEM


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-03-21 Do: 2015-03-29
GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI
ZBIÓRKA DARÓW RZECZOWYCH
11
ZEBRANIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ KOSMETYKÓW HIGIENY OSOBISTEJ DLA RODZIN I OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ.
Cel w sferze zadań:
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
działalności na rzecz rodziny macierzyństwa rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka
promocji i organizacji wolontariatu
ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
ZEBRANE ARTYKUŁY DROGERYJNO - KOSMETYCZNE ZOSTANĄ PRZEKAZANE NAJUBOŻSZYM RODZINOM, SAMOTNYM MATKOM, DZIECIOM Z DOMU DZIECKA
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska