2018/728/OR

2018/728/OR

SKARBONKA

2018-02-08

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2018-02-19 Do: 2018-11-30
POLSKA
ZBIÓRKA DO SKARBON WYSTAWIONYCH W PLACÓWKACH SKOK
500
POMOC W EDUKACJI PODOPIECZNYCH Z DOMÓW DZIECKA NA TERENIE POLSKI
Cel w sferze zadań:
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
ŚRODKI ZOSTANA PRZEZNACZONE NA ZAKUP EDUKACYJNYCH GIER I PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH, SPRZETU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH ( NP. DRUKARKI ).
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska